BLOGS

Back to our Blogs

น้ำท่วมขังระวัง ‘ตะไคร่’ อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

☔ ช่วงหน้าฝนหลายบ้านอาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งหากปล่อยไว้นานๆ จนเกิดคราบตะไคร่ จะส่งผลเสียทำให้บ้านไม่สะอาดสวยงามและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายจึงควรทำความสะอาดพื้นบ่อยๆ หรือติดต่อมิสเตอร์คลีนเพื่อช่วยจัดการปัญหาตระไคร่น้ำก็สะดวกสบายและหมดกังวลได้เลยค่ะ

Share to Social