ทางลูกค้าสามารถลดจำนวนเอกสารที่จะต้องใช้ในการซื้อ-ขาย
ระบบขายสุกรสามารถนำเข้า-ออก สุกรได้ พร้อมทั้งแยกสายพันธ์ุ
ระบบสั่งสินค้าสามารถเช็คจำนวนสินค้า พร้อมทั้งสร้างใบคำสั่งซื้อครบจบในที่เดียว

ทางลูกค้าสามารถลดจำนวนเอกสาร
ที่จะต้องใช้ในการซื้อ-ขายพร้อมทั้งเก็บ
ข้อมูลเอาไว้ในระบบ

ติดตามสถานะสินค้าได้ตลอดเวลา

ระบบสามารถนำข้อมูลมาคำนวณ
เพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและต่อยอดได้ในอนาคต